Pridať vtip
Za autorské práva príspevkov preberaných z periodika REHOTNÍK zodpovedá spoločnosť Sander Media.
Copyright © 2022 ELET systems, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Guličkológia

Japonec Kuwati roku 1992 na nátlak rôznych ženských spolkov pristúpil k skúmaniu jedincov, vyznačujúcich sa neobyčajným stupňom logiky a inteligencie. Obratom ruky však dokázal, že ide o jedincov rodiacich sa s dvomi Výrastkami, ktorí sa v zhode s teóriou Johnsona časom (podľa Gonderberga do 3 rokov +/- 5 dní) menia zatlačením jedného z Výrastkov Guličkou (Random-efekt) na štandardných jedincov.
Vyššie popísané piliere Guličkológie sa neustále rozvíjajú. Každé nové číslo vedeckých časopisov prináša nové poznatky. Preto tento text zďaleka nie je uzavretý a je treba ho brať len ako historický pohľad na začiatky novej vednej disciplíny - Guličkológie.
Sandersom-Maugham Project Center
Alabama Technical University
Chceš dostávať najlepšie vtipy na FB? Daj nám páčik.