Pridať vtip
Za autorské práva príspevkov preberaných z periodika REHOTNÍK zodpovedá spoločnosť Sander Media.
Copyright © 2022 ELET systems, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

17. pádov slovenského jazyka

Meziľudské vzťahy v spoločnosti si vyžiadali okrem už pôvodných 7 pádov doplnenie na súčasných 17 pádov:

1. pád kto, čo nominatív
2. pád koho, čoho genitív
3. pád komu, čomu datív
4. pád koho, čo akuzatív
5. pád oslovujeme, voláme vokatív
6. pád o kom, o čom lokál
7. pád s kým, s čím inštrumentál
8. pád kto z koho korytatív
9. pád koho ako buzeratív
10. pád koho kam deliminatív
11. pád kto koho likvidatív
12. pád ako na koho intrikatív
13. pád komu čo podmazatív
14. pád čo za to korupcionál
15. pád ako komu protekcionál
16. pád kto s kým kopulatív
17. pád čo na to prezervatív
Chceš dostávať najlepšie vtipy na FB? Daj nám páčik.